Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om een database te importeren, moet er eerst een (nieuwe) database aangemaakt worden door Site4U.
Neem hiervoor contact op met support@site4u.nl

Om met behulp van PHPMyAdmin een database te importen, voer je de volgende stappen uit.

  1. Ga naar je phpmyadmin site
  2. Vul in dit scherm je gebruikersnaam en wachtwoord in
  3. Vervolgens kies je in de linkerkolom de database waar je naar`wilt importeren (in onderstaand geval wolf_wolf)
  4. Daarna kies je in de balk boven de tabellen voor "Importeren".
     
  5. Klik in het volgende scherm op "Bestand kiezen" en kies voor je eerder opgeslagen databasebestand dat je wilt importeren.
  6. Klik vervolgens op "Start" om het importeren te starten.

De inhoud van je database wordt nu geïmporteerd en geeft bij voltooing de melding: Import is geslaagd; x aantal queries uitgevoerd.