Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Je kan zelf het wachtwoord van je mailbox aanpassen:

via MySite4U: Mailbox aanmaken of wijzigen

via de Webmail: Wachtwoord aanpassen in de webmail